Informasjon om byggeprosessen

Denne hjemmesiden er opprettet for å kunne informere naboer av byggeplassen til boligprosjektet Lagåsen om viktige beskjeder vedrørende utbyggingen. Prosjektet er delt opp i to trinn, Lagåsen 1 (Rehab) og Lagåsen 2 (Nybygg). Dere finner mer info for hvert prosjekt i menyen oppe til høyre. 

Ved spørsmål  -  ta kontakt med oss på e-post:
Lagåsen 1:  lagaasen@backe.no
Lagåsen 2: lagasen2@backe.no